ชื่อ - นามสกุล :นายสมศักดิ์ ไชยะสิงห์
ตำแหน่ง :ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
หน้าที่หลัก :ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
ที่อยู่ :189 หมู่ 11 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายสภาอบต.นาทม
หน้าที่ในกลุ่ม : ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม