ชื่อ - นามสกุล :นายประสาท นาบัวทม
ตำแหน่ง :ส.อบต. หมู่ที่ 1
หน้าที่หลัก :สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
ที่อยู่ :189 หมู่ 11 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายสภาอบต.นาทม
หน้าที่ในกลุ่ม : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม