ชื่อ - นามสกุล :นายบุญชู ศรีนาทม
ตำแหน่ง :รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
หน้าที่หลัก :ฝ่ายบริหาร
ที่อยู่ :189 หมู่ 11 ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนคพรพนม 48140
Telephone :0878555407
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม