ชื่อ - นามสกุล :นายทองรินทร์ ทนคำดี
ตำแหน่ง :รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
หน้าที่หลัก :รองฝ่ายบริหาร
ที่อยู่ :189 หมู่ 11 ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนคพรพนม 48140
Telephone :0819746344
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม