ชื่อ - นามสกุล :นางพรรณผกา อิ่มเพ็ง.
ตำแหน่ง :ส.บอต.หมู่ที่11
หน้าที่หลัก :เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
ที่อยู่ :189 หมู่ 11 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายสภาอบต.นาทม
หน้าที่ในกลุ่ม : เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม