เมนูหลัก

ติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม,อบต.นาทม ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนมองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม

189 หมู่ 11 ถนนนาพระชัย-ห้วยคอม บ้านนาทม ตำบลนาทม
อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
48140

โทรศัพท์ 042-519-407
โทรสาร 042-519-407
อีเมล์ nathom2558@Gmail.com

เบอร์โทรนายก 085 7604639
เบอร์โทรปลัด 087 2365663

0.02s. 0.50MB