เมนูหลัก

กิจการสภา - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 25631354 ส.ค. 63
ประกาศสภา อบต.นาทม เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 25622206 มิ.ย. 63
ประกาศ อบต.นาทม รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม สมัยวิสามัญที่ 3 ประจำปี 25624331 ต.ค. 62
ประกาศ อบต.นาทม จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 115928 ต.ค. 62
ประกาศสภา อบต.นาทม เรื่อง กำหนดนัด กรณีขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 25624518 ต.ค. 62
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562408 ต.ค. 62
ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 25624917 ก.ย. 62
ประกาศ อบต.นาทม รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม สมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี 25625722 ส.ค. 62
ประกาศสภา อบต.นาทม เรื่อง กำหนดนัด ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 25623931 ก.ค. 62
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 25624124 ก.ค. 62
ประกาศสภา อบต.นาทม เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 25623524 ก.ค. 62
ประกาศสภา อบต.นาทม เรื่อง กำหนดนัด ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1346 ก.ค. 62
ประกาศ อบต.นาทม รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม สมัยวิสามัญแรก ประจำปี 25624620 มิ.ย. 62
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2562326 มิ.ย. 62
ประกาศ อบต.นาทม รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม สมัยวิสามัญที่ 4 ประจำปี 25623727 ก.พ. 62
ประกาศสภา อบต.นาทม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม สมัยสามัญ ประจำปี 2562 และสมัยแรกประจำปี 25633816 ก.พ. 62
ประกาศสภา อบต.นาทม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม สมัยสามัญ ประจำปี 2562 และสมัยแรกประจำปี 25623716 ก.พ. 62
ประกาศสภา อบต.นาทม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม สมัยสามัญ ประจำปี 2563 และสมัยแรกประจำปี 25643810 ก.พ. 62
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทมสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2562341 ก.พ. 62
แจ้งนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทมสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี ๒๕๖2 ครั้งที่ ๑501 ก.พ. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB