เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม

แชร์

#ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และ #การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ปะจำปี พ.ศ. 2563 มี 2 ช่องทาง คือ
#ช่องทางที่ 1 URL โดยการเข้าไปยังเว็บไซต์


ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก : https://itas.nacc.go.th/go/eit/2asz37<<<คลิกลิงค์>>>


ผู้มีส่วนได้เสียภายใน : https://itas.nacc.go.th/go/iit/2asz37  <<<คลิกลิงค์>>>


#ช่องทางที่ 2 ผ่านช่องทาง LINE โดยการกดเพิ่มเพื่อนด้วยการสแกน OR Code ด้านล่าง
หมายเหตุ : เปิดให้ตอบแบบสำรวจ

 


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB