เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.นาทม321 ต.ค. 63
โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูป่าเฉลิมพระเกียรติ13024 ก.ค. 63
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม14429 มิ.ย. 63
ลงพื้นที่สำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคม68424 มิ.ย. 63
ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา และการใช้บริการของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วยตำบลนาทม92310 เม.ย. 63
ช่องทางการติดตาม สนง.ยุติธรรมจังหวัด ทั่วประเทศ26030 ม.ค. 63
โครงการทำบุญตักบาตรเสริมศิริมงคล8818 ธ.ค. 62
โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ หนองเอือด15427 พ.ย. 62
การดำเนินกิจกรรมของจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ11514 พ.ย. 62
ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน - วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดนครพนม15314 พ.ย. 62
ขอความร่วมมือ ร่วมแสดงคิดเห็น เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ9714 พ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.256214214 พ.ย. 62
ขอเชิญกิจกรรมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อแผ่นดิน เดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ9514 พ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ ปี 2562888 พ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร GIS และ MIS ภาษีที่ดิน928 พ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันฟุตบอล เพื่อเพ้นหาเจ้าหนู ชายแดนใต้เป็นตัวแทนประเทศไปแข่งขันฟุตบอลยุวชลโลก ณ ราชอาณาจักรนอร์เวย์ ตามโครงการแรงบันดาลใจสันติสุขปีที่ 4898 พ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง11721 ต.ค. 62
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต 25-10-629618 ต.ค. 62
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น11316 ต.ค. 62
การดำเนินกิจกรรมของจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"44525 ก.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB