เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวงานสังคมสงเคราะห์

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์เรื่องขอรับบริการนำพาคนพิการเข้ารับบริการตามสิทธิ์676 ม.ค. 63
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวตำบลนาทม4972 ต.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ซ่อมแซม ปรับปรุงบ้านพักอาศัยของผู้พิการ นางพิมพา โสภา หมู่ที่ 322216 ก.ย. 62
การดำเนินการโครงการอบรมหมอหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-15553 ก.ย. 62
ประชาสัมพันธ์ซ่อมแซม ปรับปรุงบ้านพักอาศัยของผู้สูงอายุ นายคำภา เอาะทะเบาะ หมู่ที่ 511714 ส.ค. 62
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้การพัฒนาเยาวชน ผู้นำชุมชนตำบลนาทม48619 ก.ค. 62
ช่อมบ้านผู้สูงอายุ นางบุญเทียม ศรีนาทม ม.44212 มิ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2562603 มิ.ย. 62
รายชื่อผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคมในเขตพื้นที่ตำบลนาทม5417 พ.ค. 62
ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB