เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายชัชวาล ภูดีทิพย์

  นายกอบต.นาทม

 • นายบุญชู ศรีนาทม

  รองนายกอบต.นาทม

 • นายทองรินทร์ ทนคำดี

  รองนายกอบต.นาทม

 • นายสมพงษ์ เหลือกคำไหล

  เลขานุการนายกอบต.นาทม0.02s. 0.50MB