เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566

วันที่ 1 ต.ค. 63 หมวดหมู่ แผนอัตรากำลัง 3 ปี โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
แชร์

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566

เอกสารทั้งหมด 6 ชุด

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง พ.ศ.2564-2566.pdf77.34 KB
12-13. แนวทางพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น.pdf217.29 KB
แผนอัตรากำลัง พ.ศ. 2564-2566.pdf1.07 MB
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี.pdf210.73 KB
บันทึกแจ้งกรรมการประชุม.pdf229.11 KB
บันทึกการประชุมแผนอัตรากำลัง พ.ศ. 2564-2566.pdf233.35 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนอัตรากำลัง 3 ปี

0.02s. 0.50MB