เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2563 ต่อ 2975
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2563 ต่อ1264
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 25631062
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563152
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)0217
แผนดำเนินงาน 07116
แผนดำเนินงาน 06115
แผนดำเนินงาน 05113
แผนดำเนินงาน 04113
แผนดำเนินงาน 02124
แผนดำเนินงาน 03113
แผนดำเนินงาน 01115
ข้อบัญญัติงบประมาณ 63119
แผนพัฒนาท้องถิ่น ส่วนที่ 4 ผ03115
แผนพัฒนาท้องถิ่น ส่วนที่ 4 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ117
แผนพัฒนาท้องถิ่น ส่วนที่ 4116
แผนพัฒนาท้องถิ่น ส่วนที่ 3 ผ03 บัญชีคุรุภัณฑ์ 61-65114
แผนพัฒนาท้องถิ่น ส่วนที่ 3 ผ02-2117
แผนพัฒนาท้องถิ่น ส่วนที่ 3 ผ02115
แผนพัฒนาท้องถิ่น ส่วนที่ 3 ผ01-2116

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB