เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25643630 ก.ย. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25633230 ก.ย. 63
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 256211610 ต.ค. 62
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี (แบบ ผด.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563151710 ต.ค. 62
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี (แบบ ผด.6) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256362410 ต.ค. 62
จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256316310 ต.ค. 62
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี (แบบ ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256350410 ต.ค. 62
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี (แบบ ผด.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563209610 ต.ค. 62
ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB