เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2564295 ต.ค. 63
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25647630 ก.ย. 63
ประกาศแจ้งราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน195 ก.พ. 63
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี (แบบ ผด.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563164210 ต.ค. 62
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี (แบบ ผด.6) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256382710 ต.ค. 62
จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256319310 ต.ค. 62
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี (แบบ ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256366910 ต.ค. 62
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี (แบบ ผด.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563226210 ต.ค. 62
ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB