เมนูหลัก

บริการประชาชน-รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ

แบบรายงาน ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

วันที่ 14 ต.ค. 63 หมวดหมู่ รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
แชร์

แบบรายงาน ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12G1q1oxy9gO_ysV5EUtBXsdUfzGdfsDtvGLq5BIXcdc/edit?usp=sharing

เอกสารทั้งหมด 0 ชุด

ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ

0.02s. 0.50MB