เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม ตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 ตั้งอยู่ที่ 189 หมู่ที่ 11 บ้านนาทม ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม มีพื้นที่อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอนาทม ห่างจากอำเภอนาทม ประมาณ 7 กิโลเมตร ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม มีพื้นที่รับผิดชอบ 15 หมู่บ้าน มีเนื้อที่ประมาณ 106.65 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 66,657 ไร่ พิกัดหน่วยงาน Lat : 17.85 Long : 104.04
0.02s. 0.50MB